Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic (LSSI-CE), FUNERARIA SANT ROMA, SL informa que és titular del lloc web http://www.funerarialloret.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, FUNERARIA SANT ROMA, SL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és FUNERARIA SANT ROMA, SL, amb CIF B17357534 i domicili social a CAMI DEL REPOS, S/N 17310, LLORET DE MAR (GIRONA), inscrita al Registre Mercantil, al tom 522, foli 59, full GI-10080 i inscripció 1<ª>. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@funerarialloret.com.


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de FUNERARIA SANT ROMA, SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de FUNERARIA SANT ROMA, SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de FUNERARIA SANT ROMA, SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FUNERARIA SANT ROMA, SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FUNERARIA SANT ROMA, SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FUNERARIA SANT ROMA, SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

FUNERARIA SANT ROMA, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FUNERARIA SANT ROMA, SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FUNERARIA SANT ROMA, SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, FUNERARIA SANT ROMA, SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: CAMI DEL REPOS, S / N 17310 LLORET DE MAR (GIRONA).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a FUNERARIA SANT ROMA, SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar FUNERARIA SANT ROMA, SL qualsevol variació i que FUNERARIA SANT ROMA, SL té el consentiment per utilitzar aquestes dades a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNERARIA SANT ROMA, SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FUNERÀRIA SANT ROMA, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de FUNERARIA SANT ROMA, SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FUNERARIA SANT ROMA, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FUNERARIA SANT ROMA, SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FUNERARIA SANT ROMA, SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. FUNERARIA SANT ROMA, SL té el seu domicili a GIRONA, Espanya.
Powered by tallerinformatico.com